Ontwikkelingen onderwijscentrum Texel (OCT)

Ontwikkelingen onderwijscentrum Texel (OCT)
Hierbij willen wij u informeren over het proces van het onderwijscentrum Texel.
Voor de herfstvakantie hebben de stuurgroep (bestuurders van de vier betrokken besturen) en projectgroep (schoolleiders van alle scholen op Texel) een bijeenkomst gehouden waarin verschillende architecten een presentatie hebben gehouden voor het onderwijscentrum Texel. Hieruit is ook een keuze gemaakt, namelijk architectenbureau GeO uit Schagen.
Dit betekent dat wij in de volgende fase van dit project zijn gekomen, namelijk het maken van een voorlopig ontwerp. Hiervoor zijn in de periode van de herfstvakantie tot de kerstvakantie momenten ingepland met de projectgroep en teams van de scholen in Den Burg. We houden u op de hoogte.
De Projectgroep OCT