Onderbouw groep 4/5: juf Mirthe en juf Frouwke

Juf Liza en juf Frouwke werken samen in groep 4/5. Juf Mirthe werkt op maandag en dinsdag. Juf frouwke werkt op donderdag en vrijdag. Om de week werkt juf Mirthe of juf Frouwke op de woensdag.

Op het bord zijn dagkaartjes te vinden. De kinderen kunnen op deze manier goed zien wat de dag zal brengen. Naast de dagkaartjes vind je op het bord ook de kaartjes van het IGDI model; wat weet je al, wat ga je leren, wat moet je doen, we oefenen samen, probeer het nu zelf, wat heb je geleerd.

De dagen hebben een vast ritme. Dit jaar hebben we het rooster van alle groepen zoveel mogelijk aan elkaar aangepast, zodat uitwisseling van leerlingen tussen de verschillende groepen beter mogelijk is. Voor onze groep betekent dat, dat groep 5 naar de parallelgroep gaat als groep 4 muziekles van de vakdocent heeft.

Rekenen, spelling, taal, schrijven en lezen zijn dagelijks terugkerende vakgebieden.

Met taal zijn we de gehele week ‘in de weer’. Via de methode ‘Taal Actief’ wordt taal vijf maal per week aangeboden. Dit is een nieuwe methode wat gekoppeld is aan spelling. De kinderen werken rond een thema.

Belangrijk op het gebied van rekenen is het in groep 4 voornamelijk het leren automatiseren.  Tot het 10-tal en over het 10-tal, maar ook het splitsen van de getallen komt veel aan bod. Als dat er goed in zit, dan is het rekenen tot de 100 veel makkelijker.

Hiernaast wordt in groep 4 een start gemaakt met het maken van keersommen en het leren van de tafels. We rekenen met getallen t/m 100. Aan het einde van groep 4 maken we een overstap naar getallen boven de 100.

In groep 4 is schrijven een belangrijk vak. We leren verbonden schrift en dit jaar staan de hoofdletters centraal. Ook in groep 5 wordt veel tijd aan het schrijven besteed. Naast de vorm van de letters, wordt er ook gewerkt in korte teksten aan vloeiend handschrift. Aan het eind van groep 5 wordt er al meer aan de snelheid van het schrijven gewerkt.

Begrijpend lezen geven we in beide groepen aan de hand van Nieuwsbegrip. Deze website maakt wekelijks actuele teksten op verschillende niveau’s. We werken o.a. aan voorspellen van het nieuws, samenvatten en verwijswoorden. Dit jaar wordt het Nieuwsbegrip XL, dat houdt in dat we er woordenschat en een extra tekst aan toe voegen.

 

Om goed te begrijpen wat je leest, moet ook het niveau van het lezen goed zijn. Daarom lezen wij dagelijks 2x een kwartier. In de regel is dat stillezen in hun ‘eigen’ AVI-boek, maar het kan zijn dat het nodig is, om extra hulp te bieden. Dat kan bv het programma Flits zijn, maar ook duo- of tutorlezen. Om goed te kunnen lezen, moeten er veel ‘leeskilometers’ gemaakt worden. Daarom adviseren we ook om thuis veel (voor) te lezen.

Nadat vorig jaar de onderbouw al gestart is met ateliers, gaat nu ook de bovenbouw er mee werken. Iedere middag wordt er na het lezen, gewerkt aan een thema in de verschillende ateliers, bv wereldoriëntatie, en tabletcafé.

Twee maal per week krijgen de kinderen gym van de vakleerkracht Remko Spelde, dit is op dinsdag en donderdag.

De leerlingen in groep 5 krijgen een extraatje op het gebied van muziek. Wekelijks krijgen zij Instrumentale Muzikale Vorming (IMV). De leerlingen leren dit schooljaar de beginselen in het bespelen van twee instrumenten.

Samen met de kinderen worden afspraken gemaakt in de klas. Ook hebben alle kinderen een taakje (zoals vegen, kasten opruimen), hier wordt elke dag aandacht aan besteed.

 

Bezoek Ecomare

Pre Sail

Op woensdag hadden wij een optreden. Dat optreden heette Pre Sail. En vandaag ga ik het leukste deel vertellen.

We hadden negen groepen. Allemaal scholen van Texel. De Thijsseschool was als 3e en toen we waren, moesten we Roei, roei, roei de boot, zingen. Terwijl we een roeigebaar maakten. Allemaal op een rijtje. Eerst op 3 rijen en later op 1 rij.

Toen we van het podium af gingen, hadden we even pauze en zelfs de pauze was leuk, want we konden andere optredens zien. Eén optreden vond ik echt heel leuk, want toen ging er een meisje helemaal alleen zingen en het was heel mooi.

Toen de pauze voorbij was, moesten we al weer op. Dit keer met heel veel kinderen. De meeste kinderen gingen praten. Ik zelf ook natuurlijk aan het praten, maar best wel zacht vergeleken met de anderen. Toen moesten we een buiging maken, maar dat was niet het einde. We hadden toen plaspauze, toen we terug waren moesten we weer Roei, roei, roei de boot zingen, met alle gebaren er bij. Alleen dit keer met de andere kinderen en alleen met 3 rijen en zonder bochten, maar in een rechte lijn. Dit keer hoefden we niet te buigen, maar er was iets heel raars, want we moesten op onze knieën zitten, dat zat eigenlijk best lekker. Alsnog waren het net als stenen, toch zat het lekker. Uiteindelijk gingen we er weer af. En dit keer gingen we over de weg.

Het was best wel ver lopen naar het grasveld. We hadden daar al wel weer pauze. Het duurde wel lang totdat de bus kwam, maar dat was niet erg, want we konden ons goed vermaken. De eerste bus was niet voor ons. De 2e ook niet. De derde bus was voor ons en er was ook een buitengedeelte in de bus. De kinderen die eerst buiten waren moesten nu binnen en degenen die eerst binnen waren mochten nu buiten. Er was precies genoeg plek voor iedereen.

Op de terugweg zongen we De Thijsseschool gaat nooit verloren. Sommige kinderen waren heel ritmisch, want ze klapten precies op het juiste moment tijdens het liedje.

Toen we weer op school waren, kregen we nog een dubbellikker, een ijsje. Hij was heel lekker. We waren heel blij.

Geschreven door Keara, groep 5