Juf Kim werkt vijf dagen in groep 1/2/3 Juf Sietske werkt op maandag en dinsdag in de groep en juf Gerda is op woensdag, donderdag en vrijdag aanwezig.

Wij willen graag dat de kinderen een fijne tijd bij ons hebben. Ze moeten zich veilig voelen en zichzelf kunnen zijn. We streven ernaar dat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen, elk kind op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo.

Inloop

Er is een inloop van 8.20 tot 8.30 uur. U heeft dus tien minuten de tijd om uw kind in de klas te brengen en afscheid te nemen.

We beginnen ‘s morgens met alle kinderen in de kring. De kring is een werkvorm die meerdere keren per dag terugkeert. De dagindeling maken we zichtbaar door middel van dagritmekaarten. Deze kaarten laten de activiteiten zien die er die dag plaatsvinden.

Er is een grote kring. Deze is bedoeld voor gezamenlijke activiteiten zoals voorlezen, zingen, verjaardagen, kringgesprekken, het aanbieden van ontwikkelingsmaterialen of een instructie, eten en drinken, het bespreken van de dagindeling en de weekkalender.
Naast de grote kring werken we met de kleine kring. Dit geeft de leerkracht de mogelijkheid om een activiteit in een kleine groep te doen. De andere kinderen werken dan zelfstandig aan hun taak. Wij hanteren hierbij het GIP-model, dat de kinderen helpt bij het zelfstandig werken.

Kleine pauze

Rond 10.00 uur gaan de kinderen samen in de kring om te eten/drinken. Dit is een korte pauze en een rustmoment in de ochtend. De leerkracht verzorgt hierbij een rustige activiteit, zoals voorlezen. Er wordt vooral gezond gegeten en gedronken. Als een kind jarig is, kan de verjaardag in deze kring gevierd worden. Ouders mogen hierbij aanwezig zijn.

Thema’s

In groep 1/2/3 wordt gewerkt met thema’s, die aansluiten bij de belevingswereld van het kind. Vanuit deze thema’s worden activiteiten aangeboden, zoals taal, rekenen, handvaardigheid, muziek en bouw en constructie. Iedere zes weken staat een ander thema centraal. De leerkracht formuleert bij elk thema doelen. Dit gebeurt aan de hand van de landelijk genormeerde doelen van de Stichting Leerplan Ontwikkeling.

De leerkracht zorgt ervoor dat de interesse van de kinderen steeds wordt opgewekt en daagt hen uit zelf met oplossingen te komen. Op deze manier proberen we de kinderen een eigen verantwoordelijkheid te geven.

Spel neemt een belangrijke plaats in bij de kleutergroep. Het is de motor voor de ontwikkeling van het kind. Onder spelactiviteiten verstaan we alle vormen die te maken hebben met vrij spelen, het spelen in de hoeken, buitenspel en bewegingslessen. Kinderen doen daarbij veel ervaringen op en leren zo de wereld om zich heen kennen. Spel heeft ook een belangrijke relatie met de taal/denkontwikkeling, bijvoorbeeld overleggen en samen problemen oplossen.

De kinderen kunnen daarbij kiezen uit een groot aantal hoeken, bijvoorbeeld de huishoek, bouwhoek, timmertafel, lees- en schrijfhoek, zand/watertafel, verfbord, constructiehoek, luisterhoek, computerhoek, knutsel/tekenhoek, ontdekhoek, verkleedhoek en themahoek.

Bij ieder thema bieden we de kinderen van groep 2 een weektaak aan. Dit is een werkkaart waarop een aantal verplichte opdrachten staan, die de kinderen binnen een bepaalde periode moeten afronden. Leerlingen van groep 1 mogen hieraan meedoen, maar dat is niet verplicht. De opdrachten sluiten aan bij de doelen van het thema. Leerlingen leren op deze manier plannen en omgaan met verplichte opdrachten.

Bewegingsonderwijs

Naast dagelijks buitenspel krijgen de kinderen twee keer per week bewegingsonderwijs. Dit gebeurt in het speellokaal. Er worden verschillende werkvormen aangeboden:

 • groot materiaal (banken, trampoline, kasten, klimrek)
 • klein materiaal (hoepels, pittenzakken, ballen, ringen)
 • spellessen (tik-, zang- en pakspelen)
 • dansen op muziek (methode ‘Dans moet je doen’)

 

 

Wat doen we dit jaar?

Naar aanleiding van een thema kan een uitje worden georganiseerd. Jaarlijks terugkerende uitstapjes en thema’s zijn:

 • de Kinderboekenweek
 • de jaargetijden (naar het bos in de herfst, naar de lammeren in de lente)
 • feesten zoals Sint Maarten, Sinterklaas, Kerst, Pasen
 • bezoek aan de bibliotheek (voor het lenen van boeken of een programma van de bieb)
 • bezoek aan Ecomare
 • schoolreis
 • de verjaardag van de leerkracht

 

In de groep
Aan het begin van het schooljaar maken we samen met de groep afspraken. Ze worden duidelijk zichtbaar in de klas opgehangen. Regelmatig worden deze afspraken herhaald. Naast de klassenafspraken gelden in de school kapstokregels. U kunt hier op de site over lezen.

In groep 3 wordt gewerkt met het GIP-model. Het GIP-model bevordert het zelfstandig werken. Dit model leert kinderen om te gaan met uitgestelde aandacht en zelf of samen een probleem op te lossen. Door middel van kaartjes op het bord zien de kinderen wanneer de leerkracht aan de instructietafel werkt (en dus niet gestoord mag worden) of een hulpronde door de groep loopt. Met een dobbelsteen kan een kind laten zien dat het bijvoorbeeld een vraag heeft.

Op het bord zijn dagkaartjes te vinden. De kinderen kunnen op deze manier goed zien wat de dag zal brengen. Naast de dagkaartjes vind je op het bord ook de kaartjes van het IGDI model; wat weet je al, wat ga je leren, wat moet je doen, we oefenen samen, probeer het nu zelf, wat heb je geleerd.

Aan de instructietafel is ruimte voor extra begeleiding. Ook worden uitdagende taken aangeboden aan deze werkplek.

In groep 3 leren de kinderen lezen met de methode ‘Veilig leren lezen’ en rekenen uit de methode ‘Wereld in getallen’. De kinderen leren de cijfers en blokletters schrijven. Vanaf de kerstvakantie leren de kinderen de lusletters. De kinderen schrijven met potlood.

De kinderen werken dagelijks op de computer. Er is oefensoftware voor de verschillende vakken. Dit kan zijn om extra te oefenen of om extra uitdaging te krijgen. Daarnaast wordt er gewerkt met Word en Paint.  In de klas hangt een touchscreenboard waarop voor alle vakken digibordsoftware is.   Ook wordt er gewerkt op ipads. Hier kunnen de kinderen apps op doen die aansluiten bij de doelen van de methoden. Ook worden er o.a stop-motionfilmpjes gemaakt, digitale prentenboeken etc.

Dit ben ik koffer

Vanaf week 2 krijgen de kinderen om de beurt een koffertje mee. In dit koffertje mogen de kinderen spulletjes stoppen die iets vertellen over zichzelf. Op vrijdag wordt het koffertje weer mee naar school genomen. Daar vertelt het kind over de spulletjes in de klas en kunnen de andere kinderen vragen stellen aan het kind. De kinderen leren zo om voor de klas te praten en is een voorbereiding op de boekenbeurt/spreekbeurt die in latere groepen aanbod komt.

 

De eerste schoolweek

Oktober 2017

Oktober 2017 buitenspelen en knutselen

Lampionnen maken