Meester Jan-Hein werkt de hele week in groep 7

Rekenen, lezen, taal en spelling worden dagelijks aangeboden. Ook de computer wordt gebruikt bij het onderwijs. Alle dagen wordt er 35 min. gelezen volgens de methode VNL (Veel lezen Niveau omhoog Leesplezier)  in een leesboek. Engels komt een keer per week aan de orde met liedjes en werken uit de methode  lessen die aansluiten bij het werken in de ateliers en thema’s. Ook Schrijven is een vak dat geoefend wordt via de methode. Het blokschrift wordt aangeleerd.In groep 8 bepalen de kinderen vervolgens zelf of ze verbonden blijven schrijven  of dat ze los gaan schrijven.

De kinderen werken een deel van de week (4 uur in totaal) aan een weektaak, waarbij ze zelf bepalen waar ze wanneer mee beginnen. De weektaak is een prima middel om te differentiëren: op tempo, interesse en niveau. Het bevordert ook de zelfstandigheid en de autonomie van het kind

Geschiedenis, natuuronderwijs, aardrijkskunde en verkeer worden niet meer uit afzonderlijke methoden aangeboden maar in thematische samenhang  gedurende het werken in de ateliers. De methode ‘Alles in 1’ wordt hier ook bij gebruikt, zodat aan alle kerndoelen voldaan wordt. Artistieke vakken als tekenen, en handvaardigheid, muziek en drama/dans komen in de ateliers aan bod. Wederom in thematische samenhang.

 

Twee maal per week geeft gymleraar Remko Spelde gym aan alle groepen vanaf groep 3.

Iedere week is er een vakleerkracht muziek, die in de ateliers (in thematische samenhang) haar lessen geeft.

De leerlingen krijgen in groep 7 huiswerk.  Dit huiswerk bestaat uit de topografie van Europa en Engels.

Wat doen we dit jaar?

 • Excursie Ecomare
 • Schoolkamp van 3 dagen
 • Lampionnenavond
 • Sinterklaas: lootjes trekken en een surprise+gedicht maken
 • Kerstmaaltijd
 • Avondvierdaagse
 • Presentatie van het werkstuk (spreekbeurt ) werken in de ateliers
 • Texelse Geschiedenis: ’De Gouden Eeuw’
 • Schoolfotograaf
 • Biebbezoeken (boeken ruilen en een verzorgd bezoek)

In de groep.

 • Stimuleren zelfstandigheid  maar ook  samenwerken
 • Klassendienst , twee kinderen per week
 • Groepsafspraken, afspraken op bord
 • Het digitale schoolbord
 • Gezond eten en drinken op school
 • Rapportage (2 keer per jaar)
 • Oudergesprekken (3 keer per jaar), u kunt ook tussendoor een afspraak maken
 • Informatieavond over het werken in de klas.