bovenbouw groep 8: juf Susan en juf Rita

Op maandag en donderdag werkt juf Rita in de groep en de andere dagen staat juf Susan voor de groep.

Wij werken in de klas met het Gip model wat het zelfstandig werken en het verantwoordelijk worden van eigen werk stimuleert.

In de klas werken wij ook met Igdi, een instructie model waarbij we de kinderen activeren en betrokkenheid vergroten.

Wij maken in de klas gebruik van de weektaak. Ieder kind krijgt op eigen niveau een weektaak waar ze gedurende de ochtend op verschillende momenten mee aan de slag kunnen.

Verder zijn we dit jaar gestart met ateliers in groep 5 tm 8. Alle kinderen werken gezamenlijke aan verschillende opdrachten rond een thema. Alle middagen zijn wij hier mee bezig.

knutselen rondom pasen

Bezoek Ecomare

Werken in de ateliers