Alle scholen van de stichting Schooltij hebben een MR (een medezeggenschapsraad, die bestaat uit leden van de ouders/ verzorgers en de teamleden).

Namens de scholen hebben leden van de MR zitting in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van Schooltij.