1. Opening 

2. Voorstellen van het team, de Medezeggenschapsraad en de Ouderraad.

3. Verslag van de jaarvergadering van 2011

4. Jaarverslag ouderraad 2011-2012

5. Jaarverslag Medezeggenschapsraad

6. Financieel verslag 2011-2012 van de Ouderraad en begroting 2012-2013 

7. Verslag van de kascommissie

8. Mededelingen van de schoolleiding

9. Rondvraag

10. Sluiting

 

—————————————————————————————————————————–