Jac.P.Thijsseschool, school voor openbaar primair onderwijs

                                                                                         

 

                                                                      OUDER – HULP – LIJST      

(AAN HET BEGIN VAN ELK SCHOOLJAAR WORDT DEZE LIJST MET DE KINDEREN MEEGEGEVEN)               

Zoals elk schooljaar zal de Ouderraad ook dit jaar weer allerlei feesten en activiteiten

organiseren. Hierbij hebben wij jouw hulp hard nodig.   Op deze aanstreeplijst kun je
aangeven waarmee je wilt helpen.
Wil je de lijst zo snel mogelijk weer inleveren bij de leerkracht van je kind?

Graag 1 lijst per gezin, maar wel alle kinderen met groepen invullen.

Naam ouders/verzorgers…………………………………………………………..…

Telefoon……………………………………………………………………………………..

Mobiel………………………………………………………………………………………..

E-mail………………………………………………………………………………….

Naam kind…………………………………………………………..groep……………..

Naam kind…………………………………………………………..groep……………..

Naam kind…………………………………………………………..groep……………..

Naam kind…………………………………………………………..groep……………..

Wil helpen met:

0 boodschappen doen

0 verzorgen / uitdelen van eten en drinken (bijv. op een sportdag)

0 naaiklussen

0 ICT-werkzaamheden (vullen website, scannen of inlezen foto’s, e.d.)

0 onderhoudswerkzaamheden (timmeren, schilderen, e.d.)

0 luizenonderzoek (na elke vakantie)

0 schoolwas (een week per jaar)

0 feesten (Sinterklaas, Kerstmis, Pasen, schoolfeest, laatste schooldag)

0 schoonmaken wc-blokken onder- en middenbouw

0 ik heb interesse om in de Ouderraad te gaan (wij nemen zsm contact met je op)