In principe is basisonderwijs kosteloos. Om echter extra activiteiten te kunnen bekostigen die wel van groot belang zijn voor de ontwikkeling en schoolvreugde van de kinderen wordt er jaarlijks van de ouders een vrijwillige bijdrage voor het schoolfonds gevraagd ( de ouderbijdrage). Uit het schoolfonds worden de kosten voor activiteiten die niet bij het normale lesprogramma horen betaald zoals de jaarlijkse feestjes. U ontvangt van de penningmeester van de OR bericht op welke wijze u de ouderbijdrage kunt overmaken.

Voor een meerdaags schoolreisje wordt er van de ouders een extra bijdrage gevraagd voor groep 6/7 is het bedrag € 17.50 en voor 8 is het € 50,– .

Het vragen van een extra bijdrage geldt eveneens voor het Sint Nicolaasfeest van de groepen 1 t/m 5 :   € 6,–

De bijdrage voor het schoolfonds is € 32,50 per kind per jaar en wordt jaarlijks geïndexeerd en vastgesteld tijdens de jaarvergadering van de ouderraad. Komt uw kind na 1 januari op school dan is de bijdrage € 24,25 en schrijft u uw kind na 1 mei in dan betaalt u € 16.00.

Voor de betaling ontvangt u een rekening van de penningmeester.

Rekeningnummer ouderraad:

NL69 RABO 0362514585 t.n.v. schoolfonds Thijsseschool.