EXTRA NETWERKBIJEENKOMSTEN VAN OUDERS OP TEXEL

Sinds september 2012 komt er eens in de zes weken een groep ‘ouders van pubers’ bij elkaar. Ze bespreken alle voorkomende onderwerpen. Er is geen agenda en er worden geen notulen gemaakt. Verder is er een toolkid van de stichting ‘Mamma weet alles’ aanwezig. Buiten informatie en boeken over diverse onderwerpen, wordt er ook een methodiek in aangeboden om de bijeenkomsten te organiseren.

Aangezien deze groep vol is (voor het mooie moet een groep niet groter zijn als 8-10 personen) reist de vraag of er misschien onder andere ouders ook interesse is in een soortgelijke netwerkbijeenkomst.

Buiten algemeen ouders van pubers zou het ook georganiseerd kunnen worden voor ouders van kinderen die bijvoorbeeld ADHD of ASS hebben, vaak ziek zijn, gepest worden, wiens ouders gescheiden zijn of die alcohol drinken of drugs gebruiken.

Elke groep krijgt een startbijeenkomst waarin kennismaking met elkaar en de methodiek van stichting ‘Mamma weet alles’ centraal staat. Deze methodiek is niet verplicht maar biedt praktische handvaten die al dan niet gebruikt kunnen worden.

De CJG-coördinator Saskia van Baal is tijdens deze bijeenkomst aanwezig en zal deze ook leiden. Zij zal daarna als achterwacht beschikbaar zijn en actief betrokken blijven bij vragen en het geven van info over verschillende ‘opvoedingsvragen’. Aan het eind van de startbijeenkomst kiest de groep gezamenlijk een coördinator (één van de deelnemers) die de bijeenkomsten de komende tijd zal leiden en een overzicht voor de komende bijeenkomsten zal maken (locatie en data). Niemand is ergens toe verplicht. Met elkaar wordt bepaald wat de beste dag, tijd en frequentie is om bij elkaar te komen. Als de groep dat wil, betaalt men 1 euro per keer aan de ouder waar men afspreekt.

Mocht je interesse of vragen hebben, stuur dan een mail met je naam, de leeftijd van de kinderen en eventueel je specifieke wens naar texel@mammaweetalles.nl.