De Thijsseschool is de openbare basisschool in Den Burg, een school waar verschillende opvattingen, levensstijlen en levensovertuigingen elkaar ontmoeten. Een school waar alle kinderen en hun ouders, ongeacht godsdienst, afkomst en culturele achtergrond worden gerespecteerd.

Onze school is genoemd naar dr. Jacobus Pieter Thijsse, de bekende natuurliefhebber en -beschermer. Het is een naam waar we nog steeds trots op zijn.

Op dit moment bezoeken ongeveer 145 kinderen de Thijsseschool. Er zijn zeven groepen.  Aan de school zijn op momenteel 12 leerkrachten verbonden allen met een vast dienstverband.

Tevens is er een vakleerkracht voor gymnastiek. Verder is er een conciërge voor 2 dagen per week werkzaam. Een intern begeleider houdt zich bezig met speciale hulpprogramma’s voor kinderen met speciale behoeften. En tot slot is er een onderwijsassistent aan de school verbonden.

 

 

Openbare basisschool Jac. P. Thijsse

 

schoolleider:   Nick Slijderink

 

Keesomlaan 15, 1791 DA Den Burg

Postbus 174, 1790 AD Den Burg

Tel.: 0222-31 38 79

E-mail: thijsseschool@schooltij.nl