thijsse3[1]

Jacobus Pieter Thijsse leefde van 25 juli 1865 tot 8 januari 1945.

Al van jongs af aan had hij grote belangstelling voor de natuur. Dat lijkt nu gewoon, maar in die tijd kwam dat nog niet voor. Boeken met prachtige platen over de natuur bestonden nog niet.

In 1889 werd Thijsse benoemd tot hoofd van de Franse school in Den Burg. Dit was een soort voortgezette basisschool die twee jaar duurde.

Thijsse was zeer geliefd. Hij leerde de kinderen veel over de natuur en trok er regelmatig met ze op uit.

In 1892 verhuisde hij al naar Amsterdam, maar bleef z’n leven lang van Texel houden.

Hij heeft veel over de natuur gepubliceerd onder andere in de beroemde Verkade-albums, waaronder het album Texel. Hij was ook een van de eerste natuurbeschermers in Nederland. In 1905 richtte hij samen met anderen de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten op. Ook op Texel heeft deze Vereniging land aangekocht, bijvoorbeeld de Schorren en een stuk in polder Waalenburg.

Thijsse bezocht ons eiland nog heel vaak. Hij heeft veel “gewone” mensen ertoe gebracht planten en dieren in hun natuurlijke omgeving te bestuderen. Hij leerde ze van de natuur te genieten.

 exlibris[1] (Medium)

Onbekommerd
Dit is het ex-libris van Jac. P. Thijsse.
Zijn lijfspreuk was: “Onbekommerd”
De spreeuwen in het ex-libris vond hij daar een symbool van.

Monica Maas werd er door geinspireerd bij het ontwerpen van ons schoollogo, ons briefhoofd en bij de door haar en Henk Brugge gemaakte gevelversiering van onze school.