header-thijsseschool

openbare Jac. P. Thijsseschool – Den Burg   
Keesomlaan 15  
1791 DA Den Burg Texel
tel:  0222-31 38 79 
e:   thijsseschool@schooltij.nl
w:  thijsseschool-texel.nl
bank: ABN-Amro 84 90 25 605
 
 

De samenstelling en taakverdeling van het team.

Tegenwoordig zijn er ook in het basisonderwijs veel parttimers werkzaam. Sinds de invoering van de arbeidsduurverkorting is er bijna geen school meer waar er slechts 1 leerkracht per groep werkzaam is. De leerkrachten in een duobaan voeren onderling regelmatig overleg met elkaar over het onderwijs binnen de groep en de leerlingen. Dit geeft een goede afstemming op elkaar. Het specialisme van iedere leerkracht kan een extra positieve dimensie aan het onderwijs geven.

schoolleider   Nick Slijderink
leerkrachten Groep 1-2-3 Francis Poelman
    Gerda Lont
  Kim Schut
  Johanna Wielinga
    Sietske Bakker
  Groep 4/5 Frouwke Eelman
    Mirthe Snijders
  Groep 6 Diana Kooiman
    Anina Bergamin
  Dieuwertje Ran
  Groep 7 Jan hein Vet
  Groep 8 Susan Schiphorst
  Rita Heethuis
onderwijs assistent   Sjakkeliene Klaassen
interne begeleiding   Susan Schiphorst
conciërge   Ben Witte
adm. ondersteuning   Mireille Grau
Gym en M.R.T.   Remko Spelde

Enkele van onze groepsleerkrachten hebben naast hun onderwijstaak ook een speciale taak in de school:

Kim Schut is onze coördinator voor het computeronderwijs (I.C.T.) op de school en is tevens het aanspreekpunt voor de ouders die vragen of opmerkingen hebben over het gebruik van de computers binnen onze school.

Susan Schiphorst  is onze Intern Begeleider. Zij coördineert de extra (zowel de interne als externe) hulp die aan leerlingen, leerkrachten of ouders door ambulant begeleiders, wordt gegeven en doet onderzoeken bij leerlingen. Tevens draagt de IB-er zorg voor het overleg en de uitvoering van hulpprogramma’s aan de hand van de zgn. handelingsplannen, die voor de leerlingen binnen de groep door de groepsleerkracht worden uitgevoerd.