1. algemeen

 

Onze school telt 145 kinderen

De 8 jaargroepen zijn dit schooljaar verdeeld over 7 groepen. De indeling hiervan is afhankelijk van het aantal leerlingen van die groepen en de prioriteiten die de school stelt.

In groep 1 en 2 (de kleutergroepen) is bewust gekozen voor een heterogene samenstelling. Dat wil zeggen dat jongere en oudere kleuters bij elkaar in de groep zitten.

Jongere kinderen leren van oudere en omgekeerd. Door de verschillende leeftijden in de klas vertoont de groep een grotere gelijkenis met het gezin, waardoor niet alleen cognitieve doelen, maar ook affectieve doelen beter gerealiseerd worden. Door de onderlinge grotere verschillen, door de vastere relatie tussen leerkracht en leerling voelen kinderen zich veiliger, zekerder en meer geborgen.

In groep 3 t/m 8 wordt een zo evenwichtig mogelijke verdeling gemaakt. Als de beschikbare formatie in een jaar wat minder is dan zijn er combinaties van twee leerjaren mogelijk. Onze leerkrachten zijn ervaren in de omgang met combinatie groepen en ook de methodes die wij gebruiken houden hiermee rekening. In deze moderne methodes zijn er lessen die instructie en uitleg bevatten naast lessen voor eigen verwerking door de kinderen.

In dit dit schooljaar hebben wij de volgende samenstelling van groepen: groep 1/2, groep 3, groep 4/5, groep 5, groep 6, groep 7 en groep 8.

Afhankelijk van de werkvormen en organisatievormen van de lessen kunnen de kinderen op verschillende manieren in de lokalen geplaatst zijn. Denk maar aan gesprekken in een kring, het werken in groepjes aan een groepstafel, in de studiehoek, het krijgen van instructie of het individueel werken in een rij, U vorm, of in groepjes van 4 aan eigen tafels. Al deze vormen kunt u in onze school aan treffen. Bij de kleutergroepen zijn de kinderen vaak in hoeken en aan groepstafels bezig.

De onderbouw (groep 1 t/m 4) werkt komend jaar 3 middagen samen aan thema’s. We hebben daarvoor een atelier ingericht waarin kinderen samen kunnen werken/ontdekken en leren.

2. onder- en bovenbouw

De school kent een verdeling in:

> de onderbouwgroepen: 1 tot en met 4  en

> de bovenbouwgroepen: 5 tot en met 8.

De teamleden van de “bouwen” overleggen en/of vergaderen (ongeveer) één maal per maand. Dit noemen we het

“bouwoverleg”.

De twee coördinatoren (onderbouw en bovenbouw) overleggen wekelijks met de intern begeleider en de schoolleider. Deze vier vormen samen het

“kernteam”.