image-2
Alle openbare scholen en de algemeen bijzondere Lubertischool op Texel werken samen binnen de stichting SCHOOLTIJ .

Samenwerken is op vele plekken in het onderwijs – en niet alleen daar – belangrijk. Leerlingen leren om in de groep samen te werken en samenwerken van leerlingen van verschillende groepen is een belangrijk onderdeel van veel groepsoverstijgende activiteiten in de school. Ook leerkrachten in een school werken samen hetgeen voor de kwaliteit van het onderwijs van groot belang is.

Binnen de stichting Schooltij werken de directeuren samen onder leiding van de algemeen directeur.  Naast regelmatig directeurenoverleg (het managementteam) speelt gezamenlijke scholing en het leren van elkaar een belangrijke rol. In het directeurenoverleg worden voor het onderwijs op alle scholen beslissingen genomen op het gebied van personeel, financiën, interne begeleiding en informatie technologie. Op het gebied van de zorg voor de leerlingen werkt de bovenschoolse begeleiding ondersteunend naar de scholen. Ook voor de verdere ontwikkeling van computers in het onderwijs werkt Schooltij bovenschools samen.

 De vijf aangesloten basisscholen op Texel:

obs.  Jac. P. Thijsse    in Den Burg, schoolleider Aaldert Goverts                                                                *)

obs.  Durperhonk         in De Cocksdorp, schoolleider Ingeborg Halsema

obs.  De Bruinvis          in Oudeschild, schoolleider Marieke Bol

samenwerkingsschool de Vliekotter   in Oosterend, schoolleider Helga Roersma

abbs.  Luberti               in De Koog, schoolleider Nick Slijderink                                                                  **)

 

*)  obs: openbare basisschool                         **)  abbs: algemeen bijzondere basisschool
 

image-2    “Schooltij” :  stichting voor openbaar en algemeen bijzonder primair onderwijs op Texel.

   Ruim 80 medewerkers verzorgen uitstekend basisonderwijs voor ruim 600 leerlingen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar, op Texel. 

 

algemeen directeur:  Mw. Nel Kant

postbus 61,  1790 AB Den Burg

t: 06- 10 06 60 85 

www. schooltij.nl

link naar:        schooltij.nl