Afspraken van de hoofdluiswerkgroep.

2009-2010

 • Er wordt gecontroleerd in de eerste week na elke schoolvakantie van tenminste 1 week.
 • Als je samenwerkt met een minder ervaren ouder is het wellicht een goed idee om de eerste kinderen samen te bekijken. Als je twijfelt, vraag hulp aan elkaar of aan de coördinator.
 • Je maakt met z’n tweeën een afspraak voor de dag en tijd waarop je controleert en je licht de leerkracht vóór die tijd in! Vooral in de hogere groepen is het zinvol als ook de kinderen zelf goed geïnformeerd zijn, ivm gel, vlechtwerken en vooraf haren wassen.
 • De contactouder neemt in alle gevallen contact op met de coördinator via de mail om door te geven hoe de stand is; dus ook als het goed is !!!
 • Als er een kind met luis wordt gevonden geeft de contactouder dit door aan de leerkracht die het weer doorgeeft aan de ouder en daarbij een folder van de GGD overhandigt én een luizenkam.
 • In een klas-met-luis wordt standaard twee weken later weer gecontroleerd, totdat iedereen luisvrij is.
 • Als er bij de derde controle nog verse neten worden gevonden wordt de GGD ingeschakeld, dit graag door geven aan de coördinator
 • De leerkracht hangt een brief bij de klas op met de mededeling dat er hoofdluis in de klas is.
 • De coördinator geeft de contactouders een seintje als er tussentijds gecontroleerd moet worden via de mail.
 • Een kind met luis hoeft nooit naar huis gestuurd te worden; hij/zij moet wel ’s avonds direct behandeld worden thuis.
 • Een kind met hoofdluis mag niet zwemmen!!!
 • In de kleuterklassen moeten de verkleedkleren gewassen worden op 60 graden of tenminste 24 uur in de vriezer. Dit doen de kleuterjuffen zelf of regelen dit met hun eigen klassenouders. Er kan evt. gebruik worden gemaakt van de vriesruimte bij het NIOZ, via Annet Nieuwenhuis.
 • Na de zomervakantie houdt iedereen zijn eigen groepsnummer totdat er nieuwe afspraken zijn gemaakt. (groep 4, blijft dus groep 4, terwijl de kinderen naar groep 5 gaan !!!)
 • Als iemand een keer niet kan, vraag dan onderling even hulp.
 • Als je kinderen treft met een chronisch vies hoofd, kan de coördinator contact opnemen met de GGD-verpleegkundige die het dan verder overneemt.
 •  Het blijft een verantwoordelijkheid van de ouders om hun eigen kind goed na te kijken. School helpt alleen een handje..!