ICT staat voor Informatie en Computer Technologie. Op de Thijsseschool zijn de leerlingen van alle klassen met ICT bezig.  In alle klassen staan minimaal 4 computers welke ter ondersteuning bij de les gebruikt worden.

In de kleutergroepen wordt gestart met ICT. Kinderen leren omgaan met de muis en een programma. Dit programma heet Schatkist. Zowel de talige als de rekenkundige ontwikkeling wordt in dit programma gestimuleerd.

Dagelijks werken alle kinderen vanaf groep 3 met het ondersteunende programma Ambrasoft. Dit programma biedt stof aan voor alle leerlingen op hun eigen niveau. Vakgebieden als rekenen, spelling, taal en lezen zijn in Ambrasoft opgenomen.

Hiernaast werken de kinderen in de bovenbouw regelmatig met tekstverwerkende programma’s om bijvoorbeeld verslagen en werkstukken uit te werken. Uiteraard wordt internet regelmatig gebruikt als bron. Leerlingen leren informatie opzoeken en gebruiken.