We hebben met elkaar afgesproken dat wij onze regels niet uit het oog moeten verliezen, maar dat wij er wel voor moeten oppassen dat de leerkrachten, ouders en leerlingen door de vele regels het bos niet meer zien. Eigenlijk moet het eenvoudiger zijn. Daarom werken wij met 3 kapstokregels waaraan wij al onze huidige schoolregels kunnen ophangen.

We gebruiken de volgende 3 kapstokregels:

  • De school is van binnen een wandelgebied en buiten hoeft dat lekker niet.

  • We zorgen goed voor onze spullen, dan zijn ze morgen weer te gebruiken.

  • Voor groot en klein zullen wij aardig zijn.

De school is van binnen een wandelgebied en buiten hoeft dat lekker niet.

Bij deze regel wordt o.a gelet op:

– In de school wordt rustig gelopen.

– In de school wordt op normale toon gesproken (niet schreeuwen).

– Op het schoolplein wordt niet gefietst.

– Als er in de gangen wordt gewerkt dan ondervinden anderen daar geen hinder van.

We zorgen goed voor onze spullen, dan zijn ze morgen weer te gebruiken.

Bij deze regel wordt o.a. aandacht besteed aan:

– Wij hangen onze jassen en tassen aan de kapstok.

– In de lokalen en andere ruimtes worden de gebruikte spullen na gebruik op de plaats teruggezet.

– Aan het einde van dag wordt het lokaal netjes achtergelaten.

– We zetten onze fietsen op de daarvoor bestemde plaats.

– Wij houden het schoolplein samen netjes en gooien ook het afval in de afvalcontainers.

Voor groot en klein zullen wij aardig zijn.

Bij deze regel wordt o.a. aandacht besteed aan:

– er wordt niet gepest.

– vertellen dat je gepest wordt is geen klikken.

– we houden binnen en buiten met elkaar rekening.

– we gebruiken geen grof taalgebruik in en buiten de school.

– we hebben respect voor elkaar.

Deze 3 kapstokregels dienen als basis en als uitgangspunt van de huidige schoolregels binnen onze school.

Ongewenste gebeurtenissen die met de drie kapstokregels te maken hebben worden (bijv. in de school, of per groep) aan de drie basisregels ‘gehangen’.

Dit zou ook letterlijk kunnen gebeuren. Samen met de kinderen wordt besproken bij welke kapstokregel de (nieuwe) regel hoort. Zo wordt de regelgeving niet alleen uitgelegd maar ook zichtbaar voor iedereen.

Op dit moment wordt er een agressieprotocol ontwikkeld voor alle Texelse scholen. Zodra het protocol in werking gaat treden, ontvangt u hierover nadere informatie.