Voor het dagelijkse verkeer in en rond de school is een aantal afspraken nodig.   Deze zijn onontbeerlijk voor een goede gang van zaken.

 

Wegbrengen en ophalen

De ouders kunnen de kinderen in de klas brengen. Bij het uitgaan van de school kan men de kinderen bij de uitgang van het plein opwachten.

De verkeerssituatie

Ouders die hun kinderen met de auto komen brengen en halen, worden verzocht de kinderen uitsluitend aan de kant van de school in en uit te laten stappen. Op de parkeerstrook heeft u als ouders geen ontheffing van het betaald parkeren. Verder is het beslist niet gewenst op het terrein van de dierenartsenpraktijk te parkeren. Het is van groot belang voor de veiligheid van iedereen dat u de uitrit van de dierenartsen en het beveiligingsbedrijf vrijhoudt. Dit geldt voor automobilisten, fietsers en voetgangers.In verband met de veiligheid is het belangrijk dat de kinderen vanaf het begin geleerd wordt niet op het schoolplein en de trottoirs te fietsen.

Het plein

Er mag niet op het schoolplein worden gefietst. Het gebruik maken van rolschaatsen, skateboards en dergelijke is eveneens uit veiligheidsoverwegingen niet toegestaan.

De fietsen dienen zoveel mogelijk in de rekken geplaatst te worden. De leerlingen van groep 1 t/m 3 mogen hun fiets op het kleine plein zetten.

Het schoolplein mag in de pauze niet worden verlaten. Ter wille van de veiligheid is het de bedoeling dat de kinderen die voor schooltijd op het plein aanwezig zijn daar ook blijven en dat kleuters die in de klas gebracht zijn binnen blijven.

Het is verboden tussen de bosjes te spelen en op het muurtje te lopen.

Op het grote plein kan gebald worden. Dit is op het kleine plein niet toegestaan.

Er is veel vast speelmateriaal op de twee schoolpleinen aanwezig, de grote speelboot, het klimrek, de glijbaan, de duikelrekken , basketball-bord, tafeltennistafel ,de zandbak en de klimtorens. Voor de kleuters is er ook veel rijdend speelmateriaal.

Mobieltjes

Het gebruik van mobieltjes op school is niet toegestaan. Bellen en gebeld worden verstoord het lesgeven.   Als ouders/ verzorgers een dringende boodschap hebben voor hun kind, kan gebeld worden via het schoolnummer: 31 38 79

Eten en drinken in de pauze

De kinderen kunnen in de pauze een boterham, of fruit eten en iets drinken. Het wordt aan de ouders overgelaten iets mee te geven voor de pauze.

Trakteren

Wij verzoeken u de kinderen bij verjaardagen zoveel mogelijk te laten trakteren op fruit of iets hartigs. Ook voor de leerkrachten hoeft u niet naar de banketbakker te gaan. Speciale diëten en allergie graag zo snel mogelijk melden aan de leerkracht van uw kind. Voor deze kinderen is er een ook een trommeltje met speciale traktaties op school aanwezig.

Vervoerskosten

Volgens de verordening leerlingenvervoer van de gemeente Texel, kunnen de ouders een tegemoetkoming in de vervoerskosten krijgen als de afstand tussen de woning en de school meer is dan 6 km. Aanvraagformulieren kunt u halen bij de afd. educatie van de gemeente.

Verhuizing

Wilt u bij verhuizing het nieuwe adres aan de leerkracht en aan de schoolleiding doorgeven?

Gymkleding

Gymkleding en gymschoenen zijn gewenst. Na afloop van de lessen wordt er gedoucht en een handdoek is dan nodig. Het is praktisch als de gym- en zwemkleding en de handdoek gemerkt zijn. Let bij eventueel vermiste kleding op de bak met gevonden voorwerpen in de school, in de sporthal of in het zwembad.

De groepen 1 en 2 gymen twee maal per week in ondergoed. Zij doen dit onder leiding van de groepsleerkrachten in het speellokaal in de school. Makkelijke kleding en schoeisel is op de gymdagen zeer gewenst.