We willen dat alle kinderen zichzelf kunnen zijn op onze school en dat het veilig is. Dat proberen we zoveel mogelijk in de klassen te regelen. Soms is er extra hulp nodig. Dat kan bijvoorbeeld de klassenassistent zijn, de intern begeleider of het schoolmaatschapppelijk werk. Er is ook een plusklas, waar leerlingen van verschillende scholen samen extra stof krijgen en voor leerlingen met dyslexie is het heel fijn als ze niet op hun tenen hoeven lopen: voor hen zijn er testen en is begeleiding mogelijk.

Op pesten zijn we streng, op gepest worden zijn we alert. We bespreken het met de kinderen als zich situaties voordoen en leren ze zich te verdiepen in een ander. We betrekken altijd de ouders als er zich opstootjes of vervelende gebeurtenissen voordoen. Vechten staan we niet toe, na een eerste waarschuwing worden ouders gevraagd hun kind van school te halen. We willen dat het veilig is, voor alle kinderen, en daarom zijn we streng als dat in het gedrang komt.

 

wijdoenhetsamenthijsse