Het duurt niet meer lang en we verlaten onze mooie witte schooltje voor een nieuw schoolgebouw aan de andere kant van de IJsbaan. In het Onderwijscentrum Texel wordt de Thijsseschool de enige openbare school in een gebouw met de Jozefschool, de Fonteyn, de Vrije School en de Kompasschool. Door faciliteiten als de aula, lokalen en spullen maar ook invalkrachten te delen hopen we zo goed mogelijk onderwijs in het centrum van Texel voor de lange toekomst veilig te stellen. Binnen de nieuwe school handhaven wij ons open, gastvrije en openbare karakter. We willen dicht bij de natuur en bij alles wat Texel ons brengt blijven staan, zodat we ook in de nieuwe opzet de school blijven waar onze ouders en kinderen voor gekozen hebben.