SCHOOLGIDS

KLIK HIER voor de Schoolgids van de Thijsseschool in te zien.

 

JAARVERSLAG

KLIK HIER voor het jaarverslag van 19/20

SOP

De school heeft ook een ondersteuningsprofiel (SOP) opgesteld waarin beschreven wordt welke zorg er binnen haar mogelijkheden liggen om leerlingen te ondersteunen in de ontwikkeling. 

KLIK HIER voor het SOP.

 

PROTOCOLLEN

Hieronder staan verschillende protocollen en reglementen die de Thijsseschool gebruikt.

 

Protocol bij overstap binnen het Texels basisonderwijs.

Privacyreglement Schooltij

Regeling schorsing en verwijdering

 

SCHOOLTIJDEN

De schooltijden zijn voor alle leerlingen gelijk en zien er als volgt uit.

Groepen

Maandag

Dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

 1 t/m 8

08.30 - 14.30

08.30 - 14.30

08.30 - 12.30

08.30 - 14.30

08.30 - 12.30

 

SCHOOLVAKANTIES

Vakanties 2019-2020

Herfstvakantie

10 oktober t/m 18 oktober 2020

Kerstvakantie          

19 december 2020 t/m 3 januari 2021

Voorjaarsvakantie  

20 februari t/m 28 februari 2021

Pasen        

zondag 12 en maandag 13 april 2020

Koningsdag             

27 april 2021

Meivakantie             

1 mei t/m 9 mei 2021

bevrijdingsdag        

5 mei

Hemelvaart              

donderdag 21 mei 2020

Pinksteren               

zondag 31 mei en maandag 1 juni 2020

Zomervakantie        

10 juli t/m 22 augustus 2021

 

STUDIEMIDDAGEN

Studiemiddag IEP

Dinsdag 1 september 2020

Gezamenlijke studiedag PO Texel 

Woensdag 9 september 2020

Studiemiddag Schoolontwikkeling

Donderdag 19 november 2020

Studiemiddag VierKeerWijzer

Maandag 8 februari 2021

Studiemiddag Schoolontwikkeling

Maandag 22 maart 2021

Studiemiddag Schoolontwikkeling

Dinsdag 18 mei 2021

   

SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERK

Met de meeste kinderen/jongeren gaat het gelukkig goed. Het is normaal dat je je zorgen maakt om je kind. Misschien heb jij wel extra zorgen omdat individuele factoren van een kind soms hun ontwikkeling in de weg staan. Weet dan dat je er als ouder niet alleen voor staat. Heb je meer vragen? Vraag het aan de schoolmaatschappelijk werker.

Het schoolmaatschappelijk werk is een gespecialiseerde vorm van maatschappelijk werk en is een laagdrempelige en goed bereikbare voorziening binnen het onderwijs. De schoolmaatschappelijk werker en is een verlengstuk van het Sociaal Team Texel en is een onmisbare schakel tussen ouders, kind, onderwijs en de jeugdhulp. Toegenomen kennis maakt dat deze nu eerder onderkend en behandeld kunnen worden. Deze behoefte aan zorg vraagt meer van de scholen. De schoolmaatschappelijk werker kan hier uitkomst bieden. Naast het bieden van hulp kan hij de verbinding (toeleiding) realiseren tussen de basiszorg in de school en (gespecialiseerde) zorg buiten de school. Toeleiding naar de jeugdhulp is zowel ondersteunend voor de school als voor ouders en leerlingen.

U kunt altijd aan de leerkracht, intern begeleider of de schooldirecteur vragen waar of wanneer de schoolmaatschappelijk werker aanwezig is.

Of wilt u rechtstreeks contact met een van de schoolmaatschappelijk werkers uit het Sociaal Team, dan kunt u een van de volgende medewerkers benaderen:

Cecil van Tiel : 06 - 82 06 02 22 (Schoolmaatschappelijk werker basisscholen)

Vervanger : 06 – 83 59 34 35 (Schoolmaatschappelijk werker OSG)

Marieke Wuis : 06 – 83 58 60 87 (Schoolmaatschappelijk werker BSO/KDV)