De methode Vier Keer Wijzer maakt het halen van leerdoelen veel eenvoudiger en inzichtelijker. De kinderen gaan op zoek naar antwoorden op vijf vragen. Gaandeweg komen vakken als geschiedenis, aardrijkskunde en biologie aan de orde, leren de kinderen wat ze zelf al weten, waar ze informatie moeten zoeken, waar ze nieuwsgierig naar zijn en hoe ze hun bevindingen kunnen presenteren: op de rode stip die altijd voor ze klaar ligt. Op die stip mogen de kinderen presenteren wat ze hebben ontdekt. Dat kan gaan over de dingen waarover op school gesproken is, maar leren stopt niet als de bel gegaan is: ook de ontdekkingen van thuis kunnen terugkomen. Klasgenoten zitten klaar met hun notitieboekjes: zo leren ze noteren wat ze leren en kunnen ze terugzoeken hoe iets ook alweer zat.