Ouderbijdrage

In principe is basisonderwijs kosteloos. Om extra leuke dingen te kunnen organiseren die wel van belang zijn voor de ontwikkeling en schoolplezier van de kinderen wordt er jaarlijks van de ouders bijdrage voor het schoolfonds gevraagd (de vrijwillige ouderbijdrage).

Uit dit fonds worden activiteiten als Sint, kerst, schoolreisjes en een schoolfeest bekostigd.

In de schoolgids staan de bedragen van de ouderbijdrage. Ouders ontvangen van de penningmeester van de oudrewerkgroep bericht op welke wijze u de ouderbijdrage kunt overmaken.

Rekeningnummer schoolfonds: NL69 RABO 0362514585 t.n.v. schoolfonds Thijsseschool.

 

Ouderwerkgroep OWG

In principe is basisonderwijs kosteloos. Om extra leuke dingen te kunnen organiseren die wel van belang zijn voor de ontwikkeling en schoolplezier van de kinderen wordt er jaarlijks van de ouders bijdrage voor het schoolfonds gevraagd (de vrijwillige ouderbijdrage).

Uit dit fonds worden activiteiten als Sint, kerst, schoolreisjes en een schoolfeest bekostigd.

In de schoolgids staan de bedragen van de ouderbijdrage. Ouders ontvangen van de penningmeester van de oudrewerkgroep bericht op welke wijze u de ouderbijdrage kunt overmaken.

Rekeningnummer schoolfonds: NL69 RABO 0362514585 t.n.v. schoolfonds Thijsseschool.