Voor kleuters is het belangrijk om de wereld al spelend te ontdekken. Door middel van spel leren kinderen. Daarom werken we van vakantie tot vakantie aan een thema. Op dinsdag en donderdagmiddag werken we in de ateliers. Groep 1 tot en met 4 gemengd door elkaar.

 

De jongste kinderen leren van de kinderen die ouder zijn. De kinderen uit groep 3-4  helpen de jongsten. Hierdoor groeit hun zelfvertrouwen, kunnen de kinderen werken op niveau en leren ze goed samen te werken.

 

We beginnen elke ochtend in de kring. Bij binnenkomst geeft de leerkracht de kinderen een hand en is er een kort momentje om iets te vertellen. Samen met de ouders kiezen de kinderen een boekje uit en lezen ze tot het tijd is om afscheid te nemen.

 

In de kring komen verschillende dingen aan bod wat te maken heeft met taal, rekenen, sociaal-emotionele ontwikkeling en muziek.

 

Na de kring is het tijd voor buitenspel, bewegingsonderwijs of het spelen en werken in de hoeken.