Juf Kim groep1 en 2

Dit is juf Kim:

Juf Kim van den Broek is 42 jaar en woont in De Cocksdorp met haar vriend en zijn twee kinderen. Het leukste aan de Thijsseschool vindt ze het werken in de ateliers.

 

“De kinderen van groep 1 tot en met vier doen op die dinsdag- en donderdagmiddagen samen activiteiten. Daardoor blijf ik de leerlingen zien die de voorgaande jaren bij me in de klas zaten. De tijd die ik met ze doorbreng stopt niet bij de overgang naar groep 3.” 

 

Juf Kim houdt ervan om de kinderen op een speelse manier iets bij te brengen. Ze leren bij de marktkraam in de speelhoek rekenen en bij de verteltafel breiden ze hun woordenschat uit: “Leren door middel van spel sluit aan bij de belevingswereld van kleuters, dat vind ik belangrijk.”

Juf Gerda groep 1 en 2  

Dit is juf Gerda: 

Juf Gerda woont sinds 1980 met veel plezier in Oudeschild. Ze heeft een passie voor het werken met jonge kinderen. Naast haar werk is ze graag buiten: ze tekent en schildert realistische landschappen en portretten en plein air en wandelt en fietst.

Dat buiten kunnen zijn waardeert ze ook zo aan de Thijsseschool: “De natuurspeeltuin, de heemtuin en de moestuin zijn een enorme verrijking voor het onderwijs.”De sfeer is er gemoedelijk en gezellig, vertelt ze: “Er is een diversiteit aan levensopvattingen en achtergronden en kinderen van verschillende leeftijden werken samen, dat vind ik van grote meerwaarde.”

  

 

Kleuters spelen graag.

In onze kleutergroep leren de kinderen dan ook spelenderwijs en door het werken met thema’s, die passen bij hun leefwereld. Wij volgen de ontwikkeling van het jonge kind door hen goed te observeren en stellen doelen, die passen bij hun ontwikkelingsfase. Het brede aanbod van activiteiten is betekenisvol voor de kinderen, zodat zij er graag aan willen deelnemen.

groep 1 2 dDe kinderen werken en leren in de uitdagende leer-en ontdekhoeken, waar zij in groepjes naar eigen interesse kunnen spelen en werken. De kleutergroep in niet groot, zodat er ook ruimte is voor persoonlijke aandacht. Er is een groot aanbod aan  ontwikkelingsmaterialen en ook de iPad en het digibord worden gebruikt om het onderwijs te verrijken.

Er worden activiteiten aangeboden op alle ontwikkelingsgebieden verweven door de thema’s. Er is aandacht voor spel, zintuiglijke, cognitieve, motorische, sociaal-emotionele en creatieve ontwikkeling. Voor beginnend rekenen wordt er op een speelse en interactieve wijze uit de methode Met Sprongen Vooruit gewerkt. Daarnaast wordt er ook lichamelijke opvoeding, spel en dans gegeven in het speellokaal door de leerkracht en is er naast de dagelijkse muzikale vorming muziekles van een vakdocent. 

De kinderen spelen graag in de Natuurspeeltuin. Zij maken kennis met allerlei planten en insecten. Zo komen zij spelenderwijs in aanraking met de verschillende natuurverschijnselen.

De seizoenen worden intensief beleefd. Ook werken de kinderen graag in de moestuin, de gewassen worden geoogst en soms verwerkt in een maaltijd in de klas. Ook onze heemtuin wekt verwondering op. Spelen in de Natuurspeeltuin bevordert het concentratievermogen en het samenspelen.

 

groep 1 2 a

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail