Juf Frouwke groep 3 en 4Dit is juf Frouke: 

Juf Frouwke Eelman woont met haar man in De Cocksdorp, waar ze een aannemersbedrijf hebben. Ze is moeder van drie volwassen meiden die niet meer thuis wonen. Ze waardeert het werken in ateliers het meest aan de Thijsseschool. Ze ziet de kinderen genieten van hun keuzevrijheid en van de grote zelfstandigheid die ze gegeven wordt. “Het mooist aan juf zijn is de glimlach van een kind dat ineens tóch die moeilijke som of opdracht begrijpt.”

Natanja 2

 

 

 

 

 

 

Dit is juf Natanja:

 

Juf Natanja Hin is 30 jaar. Ze woont op 't Horntje met haar man en drie kinderen. Er zijn een heleboel dingen die ze leuk vindt aan de Thijsseschool. Het geweldige speelplein bijvoorbeeld, en het team. En natuurlijk de kinderen. “Dat is het allerleukst, om de kinderen te zien lachen en genieten. Door mij wordt elk kind gehoord en gezien.”

 

 

Zo werken wij in de groep:

De schooldeur gaat open om 8.20 uur. Tijdens de inlooptijd (tot 8.30 uur) staat een startopdracht voor beide groepen op het bord. De kinderen lezen de opdracht en gaan er mee aan de slag. Veel ouders helpen hun zoon/dochter op weg en vinden het leuk hun kind aan het werk te zien. Naast het digibord hangen voor beide groepen een whitebord. Op dit bord staat middels kaartjes aangegeven wat er die dag op het programma staat. Naast de kaartjes wordt de les, hoofdstuk of bladzijde aangegeven. Tevens wordt vermeld wat de inhoud van de les van die dag zal zijn.

 • Lessen; om 8.30 uur beginnen de lessen.
  Groep 3 doet een opdracht/werkje aan hun tafel, terwijl groep 4 met rekenen begint.
  Groep 4 krijgt instructie zodat ze daarna zelfstandig de les kunnen maken. Op dat moment heeft de leerkracht tijd om groep 3 instructie te geven. 
  De kinderen werken rustig aan hun tafel, of ze gaan in de ‘stille’ werkplek zitten. Ook een koptelefoon helpt ze veelal bij hun concentratie. Instructie en zelfstandig werken wordt de hele dag afgewisseld, zodat de leerkracht voldoende tijd over houdt voor de andere groep of kinderen die extra hulp nodig hebben.

groep 3 4 bEen combinatiegroep biedt voordelen. Instructielessen kunnen aan beide groepen gegeven worden. Schrijfles, woordenschat, enz. krijgen ze vaak samen. Ook is het mogelijk dat groep 4 instructieles van groep 3 als herhaling meedoet. Andersom komt ook voor, groep 3 vindt het reuze interessant als ze een les van groep 4 mogen volgen.Ook maken we gebruik van maatjes bij bijvoorbeeld het tutorlezen.

 • Parro: de school maakt gebruik van Parro. Dit is een vlotte en veilige communicatieapp. Wekelijks worden de ouders op de hoogte gebracht van hetgeen die week is gebeurd en wat er aan leerstof is aangeboden. Als ouders vragen, ‘Hoe was het op school? komen veel kinderen niet veel verder dan ‘goed, leuk, of ging wel’.Nu geven ouders aan dat ze met deze wekelijkse update gerichte vragen kunnen stellen en het voeren van een gesprekje makkelijker wordt. Ook is het mogelijk datgene wat ze op school geleerd hebben ook thuis nog eens te oefenen.

Leerstof (per groep)

 • Groep 3
  Met rekenen starten we het schooljaar met getalherkenning, plaats van het getal op de getallenlijn, begrippen als meer/minder, splitsen van getallen en de ‘verliefde harten’. Daarna gaan we over naar het rekenen en maken we sommen tot 20. Het hele schooljaar staat in het teken van het leren lezen en schrijven. Aan de hand van 13 kernboekjes krijgen ze woorden (woordbeeld) en letters aangeboden. Voor de kerstvakantie lukt het ze vaak al om eenvoudige zinnetjes te lezen en te maken. De schrijflessen gaan gelijk op met het aanleren van de letters.
 • Groep 4
  De rekenlessen in groep 4 is vooral het automatiseren van hetgeen ze in groep 3 hebben geleerd. Dit doen we ahv de rekenlessen in de  methode, maar ook op allerlei (beeldende) manieren. De tafels van 2, 5 en 10 worden aangeleerd. Met taal breiden we aan de hand van ankerverhalen de woordenschat uit. Woordsoorten als lidwoord, zelfstandig naamwoord, bijvoeglijk naamwoord worden aangeleerd. Ook het alfabet, klinkers en medeklinkers worden aangeboden. De woorden die in de spellinglessen worden aangeboden zijn gerelateerd aan de taalmethode. In de loop van het jaar gaan we over van luisterwoorden (je schrijft de woorden zoals je ze hoort), naar de lastigere weetwoorden. Weetwoorden zijn woorden met ei/ij, au/ou en eer/oor/eur. Het schrijven richt zich vooral op hoofdletters en oefenen we het verbonden schrift.

Leerstof  (Algemeen) 
Voor de vakken gym en muziek hebben we 2 vakdocenten. Twee keer per week gaan we naar de sporthal  en daar is les van juf Annemarie. De leerlingen worden gescreend op hun motoriek. Eén keer per 2 weken komt juf Mariken in de klas en geeft muziekles. De liedjes die aangeleerd worden staan vaak in het teken van het thema.

 • KWINK (Sociaal Emotioneel Leren)
  Schoolbreed bieden we op het gebied van Sociaal Emotioneel Leren (SEL) het programma KWINK aan. Jaarlijks worden er 20 lessen gegeven, met onderwerpen als pesten, samenwerken en burgerschap. Per les zijn er 3 niveau’s: onderbouw, middenbouw en bovenbouw. 

 • Thema’s – Werken in ateliersgroep 3 4 b
  Naast de kennisvakken werken we met thema’s, die aansluiten bij de belevingswereld van het kind. Ieder thema duurt ± 6 weken, en wordt gehouden tussen de vakanties. Afhankelijk van het onderwerp kunnen de thema’s schoolbreed zijn, maar het is ook mogelijk dat groep 1 t/m 4 een ander onderwerp heeft dan groep 5 t/m 8. 
  - Op maandagmiddag zorgt de leerkracht dat de leerlingen kennis over het thema ontvangen. Op dinsdag- en donderdagmiddag worden er activiteiten aangeboden op de vakgebieden taal, rekenen, spel, handvaardigheid, muziek en bouw/constructie. Elk vakgebied heeft per thema minimaal 1, maar bij de meeste thema’s 2, 3 of zelfs 4 opdrachten. 
  - Op deze middagen werken we ‘in de ateliers’. Alle leerlingen van groep 1 t/m 4 kiezen welke opdracht ze gaan doen. Er zijn voldoende opdrachten, zodat alle kinderen in de gelegenheid zijn om te kiezen. De kinderen werken/spelen samen, en met elkaar. De leerlingen doen spelenderwijs kennis op en leren van elkaar.
  - De leerkracht registreert welke activiteit de kinderen gedaan hebben en hoe ze deze hebben uitgevoerd. Zo nu en dan maakt de leerkracht tijdens ateliertijd foto’s van de leerlingen voor in hun portfolio. 
  - Daarnaast werken de regelmatig in het lab. Daar doen zij onderzoeken ahv de tipkaarten van juf Els
 • Uitgestelde aandacht 
  In tegenstelling tot vroeger gaat de leerling met een hulpvraag niet meer naar de leerkracht, maar loopt de leerkracht hulprondes. Ieder kind heeft een blokje met kleuren. Op deze manier kan de leerkracht zien welk kind er hulp nodig heeft. Groen betekent: ik begrijp de leerstof en ik kan doorwerken. Een vraagteken betekent dat het kind hulp nodig heeft. Omdat de leerkracht vaste routes heeft tijdens de hulprondes, kan het zijn dat een hulpvraag niet meteen beantwoord kan worden, daarom is het mogelijk dat groepsgenootjes elkaar ‘met fluisterstem’ helpen. Lukt dat niet, dan mag er verder gewerkt worden aan een opdracht welke wel begrepen wordt. De opdracht die blijft liggen kan op een later tijdstip, nadat er uitleg is gegeven, worden gemaakt. Vaak betekent het dat de betreffende leerling de opdracht (nogmaals) goed doorleest en deze alsnog kan maken, zonder tussenkomst van de leerkracht. 
                                               
 • Gepersonaliseerd leren 
  Het begrip ‘gepersonaliseerd leren’ heeft door de (Texelse) media een beladen begrip gekregen. Toch werken wij in de groep ook al met gepersonaliseerd leren, oa door de leerstof op 3 verschillende niveau’s aan te bieden: basisniveau, instructieniveau en plusniveau.
  - Gepersonaliseerd leren houdt ook bv in dat als het niet lukt om in een schrift te schrijven, dat de leerstof uit het boek op een (vergroot) kopietje wordt gemaakt. Of als het verbonden schrift motorisch te moeilijk is, dat we dan blokletters aanbieden. Of dat de leerling wellicht een andere pensoort krijgt. Leerlingen die de leerstof goed aankunnen, maar moeite met concentratie hebben, krijgen extra aandacht bij de hulprondes.
  - Voor de meerkunners hebben we het plusniveau en de weektaakopdrachten. Mocht dat niet voldoende blijken te zijn, dan hebben we voldoende materialen en kennis in huis om deze in te zetten. Zo wordt voor ieder kind bekeken wat voor hem of haar het beste is.
 • Pauzes
  Om 10.00 uur gaan we samen eten en drinken. Op dit moment verzorgt de leerkracht een rustige activiteit, zoals voorlezen. Er wordt vooral gezond gegeten en gedronken. Op woensdag neemt iedereen fruit mee. Hierna volgt een korte pauze, waarin alle kinderen buiten spelen. Als een kind jarig is, is dit het moment om het in de klas te vieren. Ouders mogen, indien de jarige er prijs op stelt, bij het vieren van de verjaardag aanwezig zijn. Om 12.00 uur is het tijd voor de lunch. Tijdens de lunch worden de actualiteiten bekeken op de website De dagvanvandaag. Na de lunch is het tijd om buiten te spelen.
 
What do you want to do ?
New mail