Juf Marloes groep 4 5

 Dit is juf Marloes:

Juf Marloes Altenburg is 25 jaar. Ze is geboren en getogen in Friesland. Sinds tweeënhalf jaar mag ze Texel haar thuis noemen. Ze woont samen met haar vriend Jeffrey in Den Burg. Ze vindt het prachtige natuurschoolplein geweldig en de kinderen nog veel geweldiger: “Ik vind het leuk om jullie nieuwe dingen te leren en om jullie te vertellen over de reizen die ik heb gemaakt.

Het is mijn doel om ervoor te zorgen dat iedereen lekker zichzelf kan zijn in de klas. Want hoe fijn is het dat je gewoon mag zijn wie je bent”.

 

 

 

 

 

 

Mirthe

Dit is juf Mirthe:

Juf Mirthe woont in Den Burg en is getrouwd met Edwin Zwaneveld. Ze is moeder van twee prachtige kinderen, Stije en Jula. In 2005 studeerde ze af aan de PABO en sindsdien werkt ze op Texel. “Het is mijn doel als leerkracht is om een zaadje te planten waaruit het kind kan en mag groeien naar volwassenheid. Een zaadje waarin vertrouwen, durf, veiligheid, ontdekken, jezelf mogen en kunnen zijn centraal staat”.


Voor juf Mirthe kenmerkt de Thijsseschool zich door de kleinschaligheid. Daardoor ken je als leerkracht elk kind bij naam en de kinderen, groot en klein, elkaar. Ook de groene omgeving vindt ze van grote waarde: “Daardoor is er uimte is om de natuur te betrekken bij ons onderwijs en om te ontdekken. De Thijsseschool is een plek waar kinderen in een veilige omgeving mogen leren”.

 

 

Zo gaat het bij ons in de bovenbouw: 

 • Leren in de bovenbouw
  groep 7 8 aVan leerkrachtgestuurd onderwijs werken wij toe naar verantwoordelijkheid nemen over je eigen leerproces. Dit noemen we eigenaarschap. Hierbij staat het stellen van doelen en hulpvragen centraal.

  Het kind krijgt door middel van individuele en klassikale gesprekken en reflectie op het werkinzicht in zijn of haar aandachtspunten, interessegebieden en groei.

  Wij stimuleren deze verantwoordelijkheid o.a. door te werken met een weektaak. Op de weektaak staan alle taken die zij binnen de vijf schooldagen moeten afronden, echter bepalen zij zelf de volgorde en het tijdstip waarop zij aan een taak werken.

  Het plannen van de taken kan op verschillende manieren; op hun weektaakblad, apart planblad of een agenda.

 

  

 • groep 7 8 cVakken
  Dagelijks staan de volgende vakken op het programma; rekenen, taal, spelling en technisch lezen.

  Begrijpend lezen betrekken we bij bovenstaande vakken en komt extra aan bod bij Nieuwsbegrip, een methode die de actualiteit inzet bij het aanleren van strategieën voor begrijpend lezen.

  Naast bovenstaande vakken staat Engels, muziek, handvaardigheid en VierKeerWijzer ook wekelijks op het programma.

 • Gynzy
  Sinds een aantal jaar werken wij op school met Gynzy. De kinderen verwerken de aangeboden lesstof via dit programma op hun chromebook. De methodes rekenen, spelling, en woordenschat zijn gekoppeld aan dit adaptieve programma. Zodra de leerling begint met het maken van de opgaven, gaat het systeem ‘leren’ wat het niveau van de leerling is. Hiervoor kijkt de software van Gynzy naar het niveau van elk doel van de leerlijnen. Nadat de leerling een antwoord heeft gegeven wordt bepaald welke opgave met welk niveau hierna het meest geschikt is. Op deze manier krijgt de leerling dus opgaven voorgeschoteld op zijn eigen niveau, binnen een les of leerdoel.
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail