Aan elke school is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden. Dit inspraakorgaan heeft als doel ouders en schoolteam medezeggenschap te geven. De vergaderingen van de MR zijn openbaar. De MR op onze school bestaat uit 2 leerkrachten en 2 ouders. De leden van de MR worden gekozen uit en door aangestelde personeelsleden en uit en door ouders of verzorgers van de ingeschreven leerlingen. De vergaderingen worden (deels) bijgewoond door de schoolleider.

Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR het recht om advies te geven aan het bevoegd gezag: Stichting Schooltij, dan wel al dan niet instemming te verlenen aan beslissingen van het bestuur. De MR houdt zich vooral bezig met schoolse beleidstaken zoals: zorg, financiĆ«n, leerlingbegeleiding, onderhoud gebouw en de jaarlijkse inzet van het beschikbare aantal leerkrachten (formatie).

 

In onze MR zitten de volgende personen.

oudergeleding  
Paulilen Valk voorzitter
Marike Westerlaken  
personeelsgeleding  
Mirthe Snijders  
Gerda Lont  

Het e-mailadres van de MR is: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.