De ouderwerkgroep bestaat uit enthousiaste ouders die ter ondersteuning van de school, leuke dingen voor de kinderen helpen organiseren.

De ouders uit de OWG vragen voor verschillende activiteiten andere ouders om te helpen bij de voorbereiding en uitvoering van deze activiteiten.

Dit zijn activiteiten als Sint, Kerst, avond vierdaagse, Koningsspelen en pasen.

Vanuit het team heeft een leerkracht de taak van coördinator OWG. Dit schooljaar (18-19) is dat Frouwke Eelman, leerkracht groep 3-4.