De Thijsseschool is een school waar kinderen en leerkrachten naast de basisvaardigheden de ruimte krijgen om de benodigde vaardigheden voor de 21ste eeuw te kunnen ontwikkelen. Hierbij denken we aan: samenwerken, kennisconstructie, probleemoplossend denken, het gebruik van ICT bij het leren, zelfregulerend vermogen/planmatig werken, mondelinge en schriftelijke communicatie, ondernemerschap, een initiatiefrijke houding, creatief denken en een onderzoekende houding.

Naast onze onderwijstaak willen wij ook een plek zijn waar kinderen zich veilig en geborgen voelen. Waar kinderen en volwassenen aan en van elkaar leren. Leren van jezelf, leren van elkaar en leren van experts zijn de uitgangspunten.

Een praktische uitwerking van onze uitgangspunten is het werken in ateliers. Alle groepen werken ’s middags in ateliers. Er wordt samenhangend onderwijs aangeboden in thema’s. Dit betekent voor de kinderen betekenisvol leren en werken. De ateliers doen recht aan verschillen in capaciteit, talent en manier van leren. Door afwisseling en differentiatie blijven kinderen uitgedaagd en leergierig en schep je ruimte voor werkelijk leren en ontwikkeling.