KLIK HIER voor de Schoolgids van de Thijsseschool in te zien.

 

De school heeft ook een ondersteuningsprofiel (SOP) opgesteld waarin beschreven wordt welke zorg er binnen haar mogelijkheden liggen om leerlingen te ondersteunen in de ontwikkeling.

KLIK HIER voor het SOP.