Hieronder enkele links naar documenten die te maken hebben met het OCT.

 

Onderwijscentrum Texel in de Texelse Courant, februari 2017.

Contourendocument OCT, april 2016.

Hieronder staan recente vacatures binnen de organisatie stichting Kopwerk-Schooltij.

In principe is basisonderwijs kosteloos. Om extra leuke dingen te kunnen organiseren die wel van belang zijn voor de ontwikkeling en schoolplezier van de kinderen wordt er jaarlijks van de ouders bijdrage voor het schoolfonds gevraagd (de vrijwillige ouderbijdrage).

Uit dit fonds worden activiteiten als Sint, kerst, schoolreisjes en een schoolfeest bekostigd.

In de schoolgids staan de bedragen van de ouderbijdrage. Ouders ontvangen van de penningmeester van de oudrewerkgroep bericht op welke wijze u de ouderbijdrage kunt overmaken.

Rekeningnummer schoolfonds: NL69 RABO 0362514585 t.n.v. schoolfonds Thijsseschool.

 

De ouderwerkgroep bestaat uit enthousiaste ouders die ter ondersteuning van de school, leuke dingen voor de kinderen helpen organiseren.

De ouders uit de OWG vragen voor verschillende activiteiten andere ouders om te helpen bij de voorbereiding en uitvoering van deze activiteiten.

Dit zijn activiteiten als Sint, Kerst, avond vierdaagse, Koningsspelen en pasen.

Vanuit het team heeft een leerkracht de taak van coördinator OWG. Dit schooljaar (18-19) is dat Frouwke Eelman, leerkracht groep 3-4.

 

 

Met de meeste kinderen/jongeren gaat het gelukkig goed. Het is normaal dat je je zorgen maakt om je kind. Misschien heb jij wel extra zorgen omdat individuele factoren van een kind soms hun ontwikkeling in de weg staan. Weet dan dat je er als ouder niet alleen voor staat. Heb je meer vragen? Vraag het aan de schoolmaatschappelijk werker.

Het schoolmaatschappelijk werk is een gespecialiseerde vorm van maatschappelijk werk en is een laagdrempelige en goed bereikbare voorziening binnen het onderwijs. De schoolmaatschappelijk werker en is een verlengstuk van het Sociaal Team Texel en is een onmisbare schakel tussen ouders, kind, onderwijs en de jeugdhulp. Toegenomen kennis maakt dat deze nu eerder onderkend en behandeld kunnen worden. Deze behoefte aan zorg vraagt meer van de scholen. De schoolmaatschappelijk werker kan hier uitkomst bieden. Naast het bieden van hulp kan hij de verbinding (toeleiding) realiseren tussen de basiszorg in de school en (gespecialiseerde) zorg buiten de school. Toeleiding naar de jeugdhulp is zowel ondersteunend voor de school als voor ouders en leerlingen.

 

U kunt altijd aan de leerkracht, intern begeleider of de schooldirecteur vragen waar of wanneer de schoolmaatschappelijk werker aanwezig is.

Of wilt u rechtstreeks contact met een van de schoolmaatschappelijk werkers uit het Sociaal Team, dan kunt u een van de volgende medewerkers benaderen:

Cecil van Tiel : 06 - 82 06 02 22 (Schoolmaatschappelijk werker basisscholen)

Vervanger : 06 – 83 59 34 35 (Schoolmaatschappelijk werker OSG)

Marieke Wuis : 06 – 83 58 60 87 (Schoolmaatschappelijk werker BSO/KDV)